นักเรียน ม.2-ม.6 ชมสาธิตและปฏิบัติการปักชำแบบควบแน่น : 31 กรกฎาคม 2562
July 31, 2019
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : 9 สิงหาคม 2562
August 9, 2019
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ (ป่าหวาย) อำเภอเมือง จังหวัลพบุรี : 5-6 สิงหาคม 2562