โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ คั ม ภี ร์ ไ ป ร ษ ณี ย์ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
August 30, 2021
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมมารยาทไทย 2564
September 1, 2021


👦👧 ขอเชิญนักเรียนและท่านผู้ปกครองเข้าร่วม “โครงการนิทรรศการสัญจรออนไลน์” 🐰🐔🐮🌱🌴🌿 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ ZOOM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.🐰🐔🐮🌱🌴🌿
** ลิงค์เข้าร่วมงาน **
** หลังเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลส่งฟรีถึงบ้าน!! **